Bu bilgiler, Rusya’nın döviz yasalarına uyup uymadıklarını kontrol etmek için toplanıyor. İlgili kişilere, form doldurarak bu bilgileri beyan etmeleri isteniyor. Formda, Rus ve yabancı pasaportlara ilişkin bilgiler, Rusya dışında geçirilen gün sayısına ilişkin bilgiler, oturma izinlerini veya yabancı bir devletin vatandaşlığını teyit eden belgelerin kopyaları, yabancı banka hesap ekstreleri ve yabancı hesaplardaki döviz işlemlerini teyit eden belgeler talep ediliyor. Vergi danışmanları, uygulamadaki değişikliğin, geçtiğimiz yıl çok sayıda Rusya vatandaşının ülkeden ayrılmasıyla bağlantılı olduğunu düşünüyor. Gerçek kişilerin ülkede ikamet edip etmemeleri çalıştıkları ya da sahip oldukları işten dolayı ödedikleri verginin oranına etki ediyor. Rusya’da, bir kişi yılda 183 günden fazla ülke dışında yaşarsa vergi mukimi olmaktan çıkıyor. Bu durumda, ilgili kişiler için kişisel gelir vergisi oranı, yerleşikler için olduğu gibi yüzde 13 veya yüzde 15 olacak. Bu uygulamanın, Rusya’nın yurt dışındaki varlıkları üzerindeki kontrolünü güçlendirme ve kaçakçılığı önleme amaçlı olduğu düşünülüyor.

Editör: Erdal Anak