Kan grubuna göre çeşitli hastalıklara yakalanma riskimizin daha fazla olduğunu bilinmekte. Kan grubumuz hayatımız üzerinde oldukça belirleyici etkiler yaratabiliyor. . Japonya Ketsueki- gata teorisi, kan grubunuzun kişilik özelliklerini belirlediğini söylüyor. . Ketsueki-gata teorisini 1930’larda bu yana kullanılıyor.

Bu konula ilgili makale yayımlayan Japon Profesör Tokeji Furukawa skan grubunun karaktere özellileri ön plana çıkartıyor. Kategorilerini kişiliği inceleyen Yunan düşünür Hipokrat’a dayandırdı. Ona göre kişiliği oluşturan temel yapıtaşları vücudun safra, kan ve bağlam gibi sıvılarıyla ilgilidir. Furukawa için her bir kan grubu farklı bir kişilik özelliğini besliyor.

A tipi kan grubu özellikleri

A tipi kana sahip insanların, yaratıcılık, zekilik ve işbirliği yapma gibi olumlu özelliklerle ilişkilendirilirken, sözde olumsuz özellikleri arasında inatçılık ve gerginlik yer alır. A tipi bireylerin Japonya’da ise diğer kan gruplarına sahip insanlardan daha yaygın olduğu bildiriliyor.

0 kan grubu özellikleri

0 tipi inşalar güce, kararlılık, dayanaklılık ve sezgi gibi özellikleriyle alakalandırılıyor. Ancak aynı zamanda bencil ve dengesiz oldukları da varsayılır. A grubu kana sahip bireylere bencil göründükleri söylenir.

Ab kan grubu özellikleri

AB tipi kana sahip olanların iddiaya göre güçlü yönleri arasında akılcılık ve uyum sağlama yeteneği bulunur, ancak zayıf yönlerinin kararsızlık, eleştirellik ve unutkanlık olduğu söylenir. Bu kan türü, büyük ölçüde hem A tipi hem de B tipi bireylerin özelliklerine sahip olarak görülür.

B kan grubu özellikleri

B tipi kana sahip bireylerin güçlü, tutkulu, empatik ve kararlı oldukları görülür, ancak aynı zamanda bencillik ve düzensiz davranışlarla da ilişkilendirilirler. Bu kan grubuna sahip kişilerin, A kan grubuna sahip olanlarla çatıştığı söylenir.

A Tipi bireylerin mide kanseri ve kalp hastalığı riskinin arttığı bulunmuştur; B tipi insanlar ayrıca kalp hastalığı ve yumurtalık kanseri riskinde artışa sahiptir; AB tipi bireylerde kalp hastalığı ve hamile kadınlarda preeklampsi gelişme riski artar; ve Tip O bireylerin ülser geliştirme, sivrisinekleri çekme ve Aşil tendonu yaralanmalarına sahip olma olasılığı daha yüksektir

Editör: Erdal Anak